AKHMAD FARID MAWARDI SUFYAN; MOH. BADRUDDIN AMIN. Pandangan Masyarakat Desa Panempan Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Bulan Muharram. Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, v. 3, n. 1, p. 54-69, 8 Jul. 2021.