(1)
Syarif, Z. PARADIGAMA PENDIDIKAN ISLAM PEMBEBASAN. Karsa 2012, 19, 1-8.