Halik, A., Nurhadi, A., Soleh, B. and Adi Kurniawan, D. (2022) “IMPLEMENTASI SUPERVISI DALAM MENINGKATKAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN DI MA AZ-ZUBAIR TLANAKAN PAMEKASAN”, re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management), 5(1), pp. 32-45. doi: 10.19105/re-jiem.v5i1.6370.