[1]
M. Imamuddin, “PELAKSANAAN PENILAIAN AUTENTIK DI MADRASAH (STUDI PADA GURU MATEMATIKA DI MADRASAH TSANAWIYAN NEGERI 2 BUKITTINGGI)”, Research Journal of Islamic Education Management, vol. 5, no. 1, pp. 1-12, Jun. 2022.