Imamuddin, M. “PELAKSANAAN PENILAIAN AUTENTIK DI MADRASAH (STUDI PADA GURU MATEMATIKA DI MADRASAH TSANAWIYAN NEGERI 2 BUKITTINGGI)”. Re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management), Vol. 5, no. 1, June 2022, pp. 1-12, doi:10.19105/re-jiem.v5i1.6205.