1.
Errohmah FW, Wahyudi K. UPAYA MELESTARIKAN BUDAYA RELIGIUS MELALUI PEMBIASAAN BERDOA DAN MEMBACA ASMAUL-HUSNA BERSAMA SEBELUM PEMBELAJARAN DI MTS MATSARATUL HUDA PANEMPAN PAMEKASAN. Research Journal of Islamic Education Management [Internet]. 2021Dec.23 [cited 2023Feb.4];4(2):166-77. Available from: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/re-jiem/article/view/5475