[1]
Kosim, M. 2008. GURU DALAM PERSPEKTIF ISLAM. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam. 3, 1 (Jan. 2008). DOI:https://doi.org/10.19105/tjpi.v3i1.223.