(1)
Syarif, Z. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF EPISTEMOLOGI ISLAM. tadr. 2007, 2.