(1)
Kosim, M. GURU DALAM PERSPEKTIF ISLAM. tadr. 2008, 3.