(1)
Syarif, Z. PENDIDIKAN PROFETIK DALAM MEMBENTUK BANGSA RELIGIUS. tadr. 2014, 9, 1 -.