Kosim, M. (2008). GURU DALAM PERSPEKTIF ISLAM. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, 3(1). https://doi.org/10.19105/tjpi.v3i1.223