SYARIF, Z. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF EPISTEMOLOGI ISLAM. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, v. 2, n. 2, 5 Jul. 2007.