Syarif, Zainuddin. 2007. “PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF EPISTEMOLOGI ISLAM”. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam 2 (2). https://doi.org/10.19105/tjpi.v2i2.222.