[1]
M. Kosim, “PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH UMUM (Perspektif Sosio-Politik-Historis)”, tadr., vol. 1, no. 2, Jul. 2006.