[1]
M. Kosim, “GURU DALAM PERSPEKTIF ISLAM”, tadr., vol. 3, no. 1, Jan. 2008.