Hasan, N. “FULLDAY SCHOOL (Model Alternatif Pembelajaran Bahasa Asing)”. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, no. 1, Jan. 2006, doi:10.19105/tjpi.v1i1.194.