Syarif, Z. “PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF EPISTEMOLOGI ISLAM”. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, no. 2, July 2007, doi:10.19105/tjpi.v2i2.222.