Misnatun, M. “Vis a Vis Konsep Ahli Waris Beserta Hak-Haknya Dalam Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, Vol. 1, no. 2, Dec. 2019, pp. 97-113, doi:10.19105/al-manhaj.v1i2.3078.