[1]
Hidayatullah, M.F., Ahmad Sodikin, Anwar Sa’dullah and Imam Bukhori 2021. Pengembangan Kurikulum Mandiri Berbasis Capaian di SMA Al Hikmah Boarding School Batu. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam. 16, 2 (Dec. 2021), 337-350. DOI:https://doi.org/10.19105/tjpi.v16i2.4960.