(1)
Solichin, M. M. BELAJAR DAN MENGAJAR DALAM PANDANGAN AL-GHAZÂLÎ. tadr. 2006, 1.