(1)
Kosim, M. ILMU PENGETAHUAN DALAM ISLAM (Perspektif Filosofis-Historis). tadr. 2008, 3.