(1)
-, M. KEDUDUKAN ILMU DAN BELAJAR DALAM ISLAM. tadr. 2009, 4.