(1)
Hidayatullah, M. F.; Ahmad Sodikin; Anwar Sa’dullah; Imam Bukhori. Pengembangan Kurikulum Mandiri Berbasis Capaian Di SMA Al Hikmah Boarding School Batu. tadr. 2021, 16, 337-350.