(1)
Zaini, Z.; Nisak, S. K. Islam Dan Piranti Manusia Modern Di Era Digitalisasi : Kajian Konstruk Pendidikan Islam. tadr. 2021, 16, 383 - 398.