Solichin, M. M. (2006). BELAJAR DAN MENGAJAR DALAM PANDANGAN AL-GHAZÂLÎ. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, 1(2). https://doi.org/10.19105/tjpi.v1i2.202