Adriana, I. (2008). MEMAHAMI POLA PERKEMBANGAN BAHASA ANAK DALAM KONTEKS PENDIDIKAN. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, 3(1). https://doi.org/10.19105/tjpi.v3i1.229