SOLICHIN, M. M. BELAJAR DAN MENGAJAR DALAM PANDANGAN AL-GHAZÂLÎ. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, v. 1, n. 2, 5 Jul. 2006.