HIDAYATULLAH, M. F.; AHMAD SODIKIN; ANWAR SA’DULLAH; IMAM BUKHORI. Pengembangan Kurikulum Mandiri Berbasis Capaian di SMA Al Hikmah Boarding School Batu. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, v. 16, n. 2, p. 337-350, 15 Dec. 2021.