Hidayatullah, Muhammad Fahmi, Ahmad Sodikin, Anwar Sa’dullah, and Imam Bukhori. 2021. “Pengembangan Kurikulum Mandiri Berbasis Capaian Di SMA Al Hikmah Boarding School Batu”. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam 16 (2), 337-50. https://doi.org/10.19105/tjpi.v16i2.4960.