Zaini, Zaini, and Siti Khoirun Nisak. 2021. “Islam Dan Piranti Manusia Modern Di Era Digitalisasi : Kajian Konstruk Pendidikan Islam”. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam 16 (2), 383 -98. https://doi.org/10.19105/tjpi.v16i2.4972.