-, M. (2009) “KEDUDUKAN ILMU DAN BELAJAR DALAM ISLAM”, TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, 4(2). doi: 10.19105/tjpi.v4i2.253.