Adriana, I. “MEMAHAMI POLA PERKEMBANGAN BAHASA ANAK DALAM KONTEKS PENDIDIKAN”. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3, no. 1, Jan. 2008, doi:10.19105/tjpi.v3i1.229.