Hidayatullah, M. F., Ahmad Sodikin, Anwar Sa’dullah, and Imam Bukhori. “Pengembangan Kurikulum Mandiri Berbasis Capaian Di SMA Al Hikmah Boarding School Batu”. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 16, no. 2, Dec. 2021, pp. 337-50, doi:10.19105/tjpi.v16i2.4960.