Hidayatullah, Muhammad Fahmi, Ahmad Sodikin, Anwar Sa’dullah, and Imam Bukhori. “Pengembangan Kurikulum Mandiri Berbasis Capaian Di SMA Al Hikmah Boarding School Batu”. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam 16, no. 2 (December 15, 2021): 337-350. Accessed May 25, 2024. https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/tadris/article/view/4960.