1.
Hidayatullah MF, Ahmad Sodikin, Anwar Sa’dullah, Imam Bukhori. Pengembangan Kurikulum Mandiri Berbasis Capaian di SMA Al Hikmah Boarding School Batu. tadr. [Internet]. 2021Dec.15 [cited 2024May25];16(2):337-50. Available from: https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/tadris/article/view/4960