PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM DAN SOLUSI ALTERNATIFNYA (Perspektif Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis)

  • Moh. Wardi Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatut Thullab Sampang
Abstract views: 1784 , PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 10376

Abstract

Tulisan ini membahas beberapa problem pendidikan Islam
dalam perspektif ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi
merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat
hidup. Masalah pendidikan Islam yang menjadi perhatian ontologi
dalam penyelenggaraan pendidikan Islam diperlukan pendirian,
pegangan hidup dan pola pandang berfikir manusia. Epistemologi
pendidikan Islam lebih diarahkan pada metode atau pendekatan
yang dapat dipakai untuk membangun ilmu pengetahuan Islam,
baik secara konseptual maupun aplikatif. Aksiologi ialah ilmu
pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai (value), seperti etika
dan estetika. Etika bersangkutan dengan masalah kebaikan,
sedangkan estetika dengan masalah keindahan.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-01-02
How to Cite
Wardi, Moh. 2014. “PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM DAN SOLUSI ALTERNATIFNYA (Perspektif Ontologis, Epistemologis Dan Aksiologis)”. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam 8 (1), 54 -. https://doi.org/10.19105/tjpi.v8i1.383.
Section
Articles