publication Frequency

MUBTADI: Jurnal Pendidikan Ibtidaiyah yang dikelola oleh Prodi PGMI IAIN Madura, terbit secara berkala satu tahun dua kali.

1. Terbitan Bulan Pebruari;

2. Terbitan Bulan Agustus.